Tarieven

Overzichtelijk en transparant

Kent u dat? U ontvangt een factuur van de tandarts en er staan allemaal codes op die je niet kent. Je wilt wel weten wat het allemaal betekent. Daarom zijn alle tarieven met bijbehorende codes van behandelingen vastgelegd en gepubliceerd op de website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Voor de tarieven voor het jaar 2018, verwijzen u door naar de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

http://www.tandartsennet.nl/

Vanaf januari 2018 heeft de NZA verplicht gesteld dat wij een lijst kunnen aanbieden waarop de kosten van de technieker worden vermeld. Deze kosten kunt u bijvoorbeeld tegen komen in geval van een kroon, brug of prothese. Deze lijst is te verkrijgen op verzoek per mail of rechtstreeks via de balie. Uiteraard krijgt u bij ons een begroting waarop de kosten van de tandtechniek op staat vermeld.